Kategorier
Vårnadstvist

Läs här vad det är som gäller i en vårdnadstvist.

Först och främst kanske du måste ta reda på vad en vårdnadstvist egentligen är. Sedan kan du ta reda på vad som gäller när en tvist om barnets vårdnad uppstår.

Först utgår du från att en vårdnadshavare är en person som tar hand om barnet och fattar beslut i allt det som har med barnets vård att göra. Det kan handla om hur barnet ska bo, hur dess skolgång ska se ut och andra vardagliga saker en förälder eller vårdnadshavare har ansvar för. 

Många tror kanske att det handlar om vem som ska betala för barnet men så är inte fallet. Man kan vara skyldig att sörja ekonomiskt för sitt barn även om man inte har delad vårdnad. Så långt det är möjligt ska en eller två föräldrar ha ansvaret och vård om barnen. Ibland finns det situationer då detta inte fungerar.

Vårdnadstvist kommer ofta på tal i samband med skilsmässa

En vårdnadstvist kan uppstå om det är två föräldrar som skiljer sig och sedan inte kan komma överens om vem av dem som ska ha det största och övergripande ansvaret om allt som gäller deras gemensamma barn. Det är ingen lätt uppgift då det kan vara speciella omständigheter som gör att skilsmässan trätt i kraft. 

Det bästa är att de delar på det men skulle det visa sig att skilsmässan satt för djupa sår kan det vara hart när omöjligt att komma överens. Då måste en tredje part komma in och styra upp det hela. I detta fall blir det tingsrätten som kommer in som tredje part. Det är viktigt att den parten är opartisk. 

Vårdnadstvist kan vara aktuell när ena föräldern vill ha ensam vårdnad

I samband med en separation kan det vara så att den ena föräldern kräver att få ensam vårdnad om barnet. Anledningarna kan vara många men det som gäller är att den andra föräldern måste anses som oansvarig. Kanske förekommer det droger på ett eller annat sätt.

Kanske är det så att den föräldern som har ensam vårdnad har barnet boende hos sig hela tiden medan den andra bara har umgängesrätt. Det betyder att den andra föräldern bara får träffa sitt barn då och då. Det här måste föregås av starka indicier på att den andra föräldern visat sig vara olämplig på något sätt. 

Vårdnadstvist är något som kan tas upp i tingsrätten

Kan inte föräldrarna komma överens om vem barnet ska bo hos, vilken skola barnet ska gå i och så vidare måste tingsrätten med hjälp av dem komma på en lösning. Skulle det visa sig vara helt omöjligt går fallet till domstol och en domare får avgöra saken. Då gäller det att man har på fötterna i sina anklagelser. 

En domare har i dessa fall enbart barnets bästa framför ögonen. Det lär knappast vara någon idé att överklaga ett sådant beslut. Se därför till att alla inblandade skärper till sig så att även de har sitt barns allra bästa framför sina ögon. 

Hamna i vårnadstvist kan vara jobbig och utmattande därför bör du söka juridisk hjälp! Besök länken för att kunna få hjälp samt mer information om detta för dig.
Vårdnadstvistt.se