Kategorier
Entreprenadtvist

Entreprenadtvist – tips och råd 

Få företag inom byggbranschen går igenom ett yrkesliv utan att någon gång hamna i en tvist eller en konflikt med en beställare. Vid en entreprenadtvist så kan det finnas många olika bakomliggande orsaker

Har tidsplanen spruckit, finns det orimliga krav på ÄTA eller handlar det om rena fel i entreprenaden och där man som byggherre – vid en besiktning – upptäckt att arbetet som entreprenören utfört inte alls lever upp till den standard man har rätt att kräva? 

Oavsett vad som ligger bakom en entreprenadtvist så är det viktigt att man per omgående ser till att ta juridisk hjälp och det gäller oavsett om man agerar som beställare eller som entreprenör. 

Förebygg en entreprenadtvist genom rätt avtal 

Det är en direkt avgörande del i hur lång tid en entreprenadtvist tar att lösa och – givetvis – hur utfallet av detta slutligen ser ut. Med rätt juridisk rådgivning så kan tvisten komma att lösas på andra sätt än i domstol. Innan vi tittar närmare på hur detta kan ske så ska vi också säga att det inte alls är ovanligt att avtalet i sig innehåller klausuler kring hur en eventuell entreprenadvist ska lösas mellan parterna. Inte sällan så kan en sådan klausul innebära skiljenämnd och att en eventuell tvist ska lösas via en sådan.

 Det är också viktigt att man faktiskt ser över avtalet och genom detta också kan förebygga framtida entreprenadtvister. Det finns standardavtal för både utförandeentreprenader, totalentreprenader och för småhusentreprenader att använda. Det bör du som privatperson i synnerhet vara medveten om: rätt avtal kan förhindra en framtida tvist och ge dig rätt i frågor som rör exempelvis tidsplan och betalning. 

Anlita en kunnig jurist 

I övrigt så är det alltså viktigt att få hjälp. Genom att anlita en skicklig jurist så kan tvister ofta lösas genom förlikning snarare än att de avgörs i en domstol. I många fall så är detta något som båda parter tjänar på. 

Parterna kan hitta en kompromiss som båda är relativt nöjda med snarare än att man ödslar tid – och riskerar att få betala en massa pengar – för att en entreprenadtvist ska avgöras i rätten. Hur ser dina chanser ut? Med rätt juridisk hjälp får du ett snabbt svar på detta.