Upphovsrätt

Upphovsrätt

På upphovsrätt.nu nu kan du läsa om och lära dig mer om upphovsrätten. Vi som driver denna informationssida vill sprida information och kunskap kring denna rätt som blivit allt viktigare med den ökade betydelsen av internet. Vårt fokus ligger därför på tillämpningen av upphovsrätt på internet. Vi skriver artiklar där vi exempelvis förklarar vad som som gäller juridiskt kring streaming av film, vilka resurser på internet man som lärare får och inte får använda i undervisningen och hur upphovsrätten förhåller sig till offentlighetsprincipen nu när det är så lätt att publicera dokument på internet.

Vad är upphovsrätt?

Upphovsrätten är en rätt som ger upphovspersonen till ett verk ensamrätt att bestämma hur verket ska användas. I praktiken regleras denna rätt i upphovsrättslagen. Upphovsrätten är uppdelad i två delar. Den ena delen kallas för den ideella upphovsrätten och den andra delen kallas för den ekonomiska upphovsrätten. Den ideella upphovsrätten kan inte säljas bort och innebär bland annat att den som skapat ett verk alltid har rätt att erkännas som personen som skapat verket, även om den ekonomiska delen säljs bort. Den ekonomiska upphovsrätten ger upphovspersonen rätt att bestämma om hur verket ska användas. Den rätten till den ekonomiska delen kan säljas bort.

Skyddstiden för upphovsrätten varierar beroende vad det är för typ av verk och när den sista personen som anses varit med och skapat verket avlidit, men generellt sett gäller upphovsrätten under upphovsrättspersonens livstid plus 70 år efter dödsårets slut. De närstående rättigheterna har skyddstider på antingen 50 år eller 70 år från det att objektet skapades och varierar beroende på typ av media.

En inskränkning av upphovsrätten innebär en begränsning av den upphovsrätt som en upphovsperson har till ett verk och som innebär att tillstånd inte behövs för att använda eller kopiera ett verk. En sådan inskränkning av upphovsrätten är när en privatperson har rätt att göra enstaka kopior av ett verk för att dela med sin närmaste krets. Det är även tillåtet att citera verk i den utsträckning som motiveras av ändamålet.

En kränkning av upphovsrätten (även kallat intrång av upphovsrätten) innebär å andra sidan att ett verk används i strid mot upphovsrättslagen. Eller helt enkelt att ett verk används eller kopieras utan tillstånd eller licens inhämtats från rättighetsinnehavaren. I dessa fall krävs uppsåt eller grov oaktsamhet för att skadestånd ska bli aktuellt, däremot har rättighetsinnehavaren alltid rätt att få en skälig ersättning för intrånget i dennes upphovsrätt.

Läs mer i artikeln Vad är upphovsrätt?

Upphovsrätten i undervisningen

Om man är lärare och vill använda film eller ljud i undervisningen finns det flera vägar att ta utan att man gör intrång i upphovsrätten. En väg är att använda branschens licensområden. Branschen har delat upp olika typer av visningar i olika licensområden. Det licensområde som är viktigast för skolor är institutionell visning. Som lärare kan du undersöka om det finns en licens för att visa en viss video i skolan och som går under licensområdet institutionell visning. Det finns även företag som tillhandahåller licenser för video med rättigheter att visas i skolor.

En annan väg att gå är att kolla om det finns video eller annan undervisningsmaterial med en Creative Commons-licens. Verk med Creative Commons licens kan i de flesta fall användas helt fritt så länge upphovspersonen namnges i samband med verket. Läs mer på creativecommons.org.

I en del kommuner eller regioner finns det mediacentraller som har bland annat till uppgift att samla in och tillhanda hålla undervisningsmaterial som kommunens eller regionens skolor kan använda, antingen fritt eller mot en mindre kostnad.

Till sist är det alltid tillåtet att spela upp direktsändningar och material ur SVTplat, URplay och TVplay för en klass. Man har även alltid rätt att citera så länge upphovspersonen anges i samand med verket.

Det är inte tillåtet att spela upp filmer från Netflix, HBO och liknande streamingtjänster i undervisningen utan att tillstånd inhämtats från rättighetsinnehavaren.

Läs mer i artikeln Film i klassrummet – Så gör du.

Upphovsrätten och streaming av film

Streaming av film och serier är omåttligt populärt och innan Netflix, HBO och liknande streamingtjänster slog igenom var det populärt att stream via tjänster på internet som inte hade tillåtelse att streama de filmer och serier som tillhandahölls via tjänsterna. Dessa tjänsters popularitet tillsammans med att vissa delar av upphovsrätten som är svårtolkade har gjort att det är många som undrar om streaming via dessa tjänster är lagliga eller inte. Det finns ingen tvekan att dessa tjänster inte är lagliga. Vad som däremot inte är lika klarlagt är om det är olagligt eller inte att bara titta på filmer och serier via dessa tjänster.

För en djupdykning i detta ämne läs mer i artikeln Men streaming är väl lagligt?