Upphovsrättsnyheter

Maxstraffet för upphovsrättsbrott skärps till 6 år

Maxstraffet för upphovsrättsbrott skärps till 6 år

I ett pressmeddelande meddelar regeringen att straffet för grova fall av upphovsrättsbrott skärps. Straffskalan ska ligga mellan sex månader och sex års fängelse. Det tidigare maxstraffet låg på två års fängelse. Detta inför i samtliga immaterialrättsliga lagar. Utöver skärpningen av straffskalan säkerställs det även att åklagare kan väcka allmänt åtal för immaterialrättsintrång när det är motiverat ur allmän synvinkel. Regeringen menar att straffskalorna för immaterialrättsliga intrång inte har uppdaterats på över 30 år och att det sedan dess har växt…

Läs mer Läs mer

De senaste turerna kring upphovsrättsdirektivet

De senaste turerna kring upphovsrättsdirektivet

Under förra året antog EU det kontroversiella upphovsrättdirektivet. Ett upphovsrättdirektiv som vi skrivit om tidigare. Det kontroversiella med direktivet är speciellt två artiklar; artikel 15 och artikel 17. Artikel 15 inför en så kallad länkskatt, som innebär att man länkar till mediehusens nyheter genom så kallade rika länkar så måste man också ersätta mediehusen för denna länkning. Turerna kring denna artikel har vi skrivit om tidigare då Google helt enkelt har valt att inte länka över huvud taget till nyhetssidor…

Läs mer Läs mer

Åklagare lägger ned utredning mot The Pirate Bay

Åklagare lägger ned utredning mot The Pirate Bay

Torrentfreak rapporterade för några veckor sedan att utredningen mot The Pirate Bay läggs efter nästa fem år. Det var i december 2014 som svenska polisen gjorde en razzia mot en serverhall i Nacka och konfiskerade ett dussintal servrar, vilket ledde till att flera torrentsidor gick offline. Senare framkom det att The Piratebay var huvudanledningen till razzian. I samband med razzian öppnade även åklagaren en utredning mot The Piratebay och mot Fredrik Neij, som huvudmisstänkt i fallet. I mitten av oktober…

Läs mer Läs mer

Frankrike vill tvinga Google att länka och betala länkskatt

Frankrike vill tvinga Google att länka och betala länkskatt

Vi rapporterade nyligen skrev vi om att Google vägrar rätta sig efter EUs nya upphovsrättsdirektiv som skulle tvinga IT-jätten att betala en länkskatt för så kallade rika länkar. Istället väljer Google att inte visa rika länkar som mediehus alls, och visar dem som enkla länkar istället. I Tyskland, som har liknande lagstiftning sen tidigare, agerade Google på samma sätt och då minskade istället trafikflödet till nyhetssidorna, när länkarna inte blev lika framträdande som tidigare. Googles agerande har förargat framför allt…

Läs mer Läs mer

Google vägrar betala medier för länkar

Google vägrar betala medier för länkar

I våras röstade EU igenom det omdebatterade upphovsrättsdirektivet med knapp marginal. I det direktivet fanns det två artiklar som var speciellt kontroversiella. Dessa två artiklar kallades för artikel 11 (senare artikel 15) och artikel 13 (senare artikel 17). Frankrike kommer som första land i EU snart att anta artikel 11 i form av en nationell lag. Enligt artikel 11 införs en så kallad länkskatt. Detta direktiv antogs efter flera år av missnöje bland mediehusen för att främst Google och Facebook…

Läs mer Läs mer

Men streaming är väl lagligt?

Men streaming är väl lagligt?

Olagliga streamingtjänster Olagliga streamingtjänster är sådana tjänster som saknar tillstånd från rättighetsinnehavarna att distribuera verken (främst film och serier) genom att streama dem genom en webbsida. I grund och botten innebär detta att filerna som används för att streama till tittarna är från olagliga kopior (rättighetsinnehavarna har inte gett tillstånd för kopiorna), vilket gör streamingen i sig olaglig. Detta har det aldrig varit någon otvetydighet kring då det sedan EUs infosocdirektiv varit olagligt att sprida kopior som rättighetsinnehavaren inte gett…

Läs mer Läs mer

Vad är upphovsrätt?

Vad är upphovsrätt?

Enligt Patent- och registreringsverket innebär upphovsrätten ett tidsbegränsat skydd för litterära och konstnärliga verk. Upphovsrätten ger personen som skapat verket rätt att bestämma hur verket får användas. Endast verk som har skapats självständigt och kan anses vara originella kan skyddas av upphovsrätten. Exempel på verk är det som skapats av författare, konstnärer, fotografer och så vidare. Ideell upphovsrätt och ekonomisk upphovsrätt Upphovsrätten delas upp i två olika delar. Den ena kallas för den ideella upphovsrätten och den andra kallas för…

Läs mer Läs mer

Film i klassrummet – Så gör du

Film i klassrummet – Så gör du

Digitaliseringen av samhället har medfört många nya undervisningsmöjligheter. Som lärare har du många alternativ att välja mellan när det gäller undervisning med hjälp av rörliga bilder, ljud och video. Alltifrån SVTplay till Netflix och Youtube finns bara ett knapptryck bort. Men även äldre metoder som DVD-filmer ligger nära till hands att använda i undervisningen. Upphovsrätten gäller dock även om upphovsrättsskyddat material används i undervisningssyfte och i den här artikel går vi igenom allt du behöver veta som lärare för att…

Läs mer Läs mer