Maxstraffet för upphovsrättsbrott skärps till 6 år

Maxstraffet för upphovsrättsbrott skärps till 6 år

I ett pressmeddelande meddelar regeringen att straffet för grova fall av upphovsrättsbrott skärps. Straffskalan ska ligga mellan sex månader och sex års fängelse. Det tidigare maxstraffet låg på två års fängelse. Detta inför i samtliga immaterialrättsliga lagar.

Utöver skärpningen av straffskalan säkerställs det även att åklagare kan väcka allmänt åtal för immaterialrättsintrång när det är motiverat ur allmän synvinkel.

Regeringen menar att straffskalorna för immaterialrättsliga intrång inte har uppdaterats på över 30 år och att det sedan dess har växt fram en ”intrångsverksamhet” på professionell och industriell nivå och att denna typ av verksamhet riskerar att slå undan benen för kulturskapare. De menar att detta i förlängningen leder till förlorade arbetstillfällen och att skatteintäkter går förlorade.

Regeringen menar att denna skärpning behövs för att mota den negativa utvecklingen och för att säkerställa att straffen står i proportion till brottens allvar.

Grunden till lagen är en utredning från 2017 då polisen menade att de strängare straffskalorna var nödvändiga för att de skulle kunna få tillgång till andra tvångsmedel än de som finns tillgängliga för brottsutredning av mindre grova brott.

I grund och botten menade polisen att det är utvecklingen av piratsidor som drev på behovet av andra tvångsmedel, och dessa kommer med strängare straffskalor.

Piratpartiet är kritiska till denna skärpning av straffen och ifrågasätter nödvändigheten av skärpningen eftersom underhållningsbranschens intäkter stadigt ökat under hela 2010-talet, trots att den olagliga fildelningen legat på en stadig nivå under samma period. De menar att det inte finns något samband mellan fildelning och uteblivna köp av kulturprodukter och upplevelser.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 september 2020.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *