Google vägrar betala medier för länkar

Google vägrar betala medier för länkar

I våras röstade EU igenom det omdebatterade upphovsrättsdirektivet med knapp marginal. I det direktivet fanns det två artiklar som var speciellt kontroversiella. Dessa två artiklar kallades för artikel 11 (senare artikel 15) och artikel 13 (senare artikel 17). Frankrike kommer som första land i EU snart att anta artikel 11 i form av en nationell lag. Enligt artikel 11 införs en så kallad länkskatt.

Detta direktiv antogs efter flera år av missnöje bland mediehusen för att främst Google och Facebook länkat vidare till nyheter via så kallade rika länkar. Rika länkar är länkar som även innehåller en liten bild, titeln på nyheten och en eller ett par meningar av ingressen. Mediehusen menade att dessa stora IT-bolag därför tjänade pengar på mediehusens arbete och borde betala en ersättning till för dessa typer av länkar.

Förra veckan visade det sig dock att åtminstone Google kommer vägra att betala någon ersättning till mediehusen och väljer istället att göra om de rika länkarna till vanliga enkla länkar. Som då snarare kommer stryka mängden besökare till mediehusens nyhetssidor. Det blir därmed dubbelt nederlag för mediehusen. Inte nog med att Google inte kommer betala någon ersättning så kommer även antalet besökare till nyhetssidorna troligen även att minska. Google har också meddelat att varje mediebolag kommer kunna ge Google tillåtelse att visa rika länkar, utan att de får någon ersättning för det av Google.

Programmet Medierna på Sverige Radio gjorde nyligen ett reportage om denna maktkamp. I reportaget menar Kerstin Neld på Sveriges Tidskrifter att Google använder sin marknadsposition och äventyrar kvalitetsjournalistiken när de inte betalar mediehusen när de länkar till deras nyhetsartiklar. Hon menar även att Googles agerande är diktatorfasoner.

Journalisten Tobias Blixt på Breakit menar å sin sida att det inte är förvånande att Google försöker runda lagstiftningen och förutspår att Google kommer agera på samma sätt i Sverige när upphovsrättsdirektivet blir lag i Sverige.

I reportaget berättar de även att liknande lagar till artikeln om länkskatt sedan tidigare finns i Tyskland och Spanien, men att det visat sig att inte fungera speciell väl eftersom Google även då vägrat betala ersättningar för länkar till nyhetsartiklar. I Spanien stängde Google ned sin tjänst Google News, som samlar nyhetsartiklar, och i Tyskland rättade nyhetsmedierna sig efter Googles regler när antalet besökare minskade och det påverkade intäkterna. Mediehusen hade hoppats på att en gemensam EU-lagstiftning skulle tvinga Google till förhandlingsbordet, men det verkar inte som att den förhoppningen kommer förverkligas i dagsläget.

Även journalisten Emanuel Karlsten har skrivit om Googles beslut att ändra på länkarnas utseende istället för att betala en ersättning till mediehusen, och skriver att den franska regeringens reaktion på Googles beslut har varit kraftfull. Den franska kulturministern menar att Googles beslut är oacceptabel och tänker kontakta sina ministerkollegor för att kräva att Google ändrar sig och börjar betala för länkar. Men experterna ser inte att denna linje kommer leda till någon framgång för den franska regeringen, eftersom Google håller sig till det ramverk som slagits fast i upphovsrättsdirektivet, och deras agerande redan prövats i domstol i Tyskland, där domstolen gick på Googles linje.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *