Film i klassrummet – Så gör du

Film i klassrummet – Så gör du

Digitaliseringen av samhället har medfört många nya undervisningsmöjligheter. Som lärare har du många alternativ att välja mellan när det gäller undervisning med hjälp av rörliga bilder, ljud och video. Alltifrån SVTplay till Netflix och Youtube finns bara ett knapptryck bort. Men även äldre metoder som DVD-filmer ligger nära till hands att använda i undervisningen.

Upphovsrätten gäller dock även om upphovsrättsskyddat material används i undervisningssyfte och i den här artikel går vi igenom allt du behöver veta som lärare för att använda video i klassrummet i enlighet med lagen. Om du sedan tidigare inte har god kännedom om Upphovsrätten börja gärna med att läsa vår artikel Vad är upphovsrätt?

Branchens licensområden

I grund och botten innebär upphovsrätten att ett verk inte får användas utan tillåtelse från upphovsrättsinnehavaren. Upphovsrättsinnehavaren har rätt att begära ekonomisk ersättning för att verk ska få visas.

För att göra licensieringen av verk enklare har TV- och filmbranschen skapat en praxis där olika typer av visningar har delats in i olika licensgrupper. Dessa licensområden är:

  • Biografvisning
  • TV-sändning
  • Offentlig visning
  • Privat visning
  • Specialvisning
  • Institutionell visning

Vi kommer inte gå igenom vad var enskild typ av visning innebär, men det går att läsa om dessa i denna PDF-fil från Sveriges Distributörer av Institutionell Film (SDF). För visning av film och video i skolan är det området institutionell visning som är det relevanta området. När man talar om institutionell visning avser man visning av en film eller ett program för en sluten grupp av människor där det i de flesta fall finns ett gemensamt intresse av att se det som visas. Den slutna gruppen kan vara en skolklass, en filmklubb och så vidare. De som ser filmen eller programmet ska inte ha betalat för att få se filmen eller programmet. Det viktiga är att det finns en naturlig tillhörighet till gruppen.

Om du som lärare vill visa en film kan du därför undersöka om filmen omfattas av en institutionell licens och i sådant fall införskaffa en sådan licens. Du får då visa filmen enligt licensens villkor. Det finns även företag som producerar eller distribuerar filmer och program med fokus på institutionella visningsrättigheter, och en väg kan vara att se något av dessa bolag tillhandahåller film eller program som uppfyller undervisningssyftet. En lista på sådana företag finns på SDFs webbsida.

Creative Commons och andra öppna licenser

Öppna licenser används på verk som förvisso är skyddade av upphovsrätten, men som får användas i princip helt fritt. Den mest välkända av dessa öppna licenser kallas för Creative Commons (CC). Material som går under licensen CC går att hitta lite varstans på internet.

Wikipedia innehåller nästan uteslutande material från CC. Men även två av världens största videoplattformater; Youtube och Vimeo innehåller verk under CC licensen. Det går att söka på video som går under denna öppna licens om man går in i de avancerade sökinställningarna på dessa två webbsidor. Det går även att hitta mycket material med en CC-licens via Creative Commons egen webbsida, varav en hel del är utbildningsmaterial.

Viktigt att förstå med CC är att licensen är inte en enda licens där exakt samma villkor gäller för alla verk. CC licensen består av flera olika licenser där olika villkor gäller, och det är upphovsrättsinnehavaren som bestämmer vilket av dessa CC licenser som ska tillämpas på verket. Den mest tillåtande licensen kräver bara att upphovspersonen erkänns som i samband med verket. Med denna licens får man alltså även sälja verket och tjäna pengar på det, så länge man namnger upphovspersonen. För en fullständig lista över licenserna se denna lista.

Mediacentraler

Inom vissa kommuner eller regioner finns det mediacentraler (kallas även för mediacenters), som generellt har till uppgift att stötta och utveckla kommunens eller regionens förskolor, skolor, äldreomsorg och så vidare med stöd av IT- och teknik, men även att bistå med hjälp inom teknikområdet. Inom uppdraget ingår även kunskapsutveckling med hjälp av IT i undervisningen och tillgängliggöra digitala lärarresurser.

Mediacentraler brukar inhandla utbildningsmaterial olika former, inklusive filmer och program som kommunens eller regionens skolor kan få tillgång till, även om det kan krävas att skolan betalar mediacentralen för materialet eller på annat sätt binder avtal med mediacentalen.

Direktsändningar

Direktsändningar av både TV-program, filer och radio får spelas upp för en klass. Det man inte får göra är att spela in ett program-, radio-inslag eller film för att spela upp det vid ett annat tillfälle för klassen, än när det sändes.

SVTplay, URplay och TV4play

Material från SVTplay, URplay och TV4play får spelas upp i en klass utan tillstånd.

Rätten att citera

I upphovsrättslagen ingår rätten att citera verk. Det innebär att det är möjligt att spela upp korta delar ur program eller filmer för att illustrera en poäng. Citatet får inte vara längre än vad som kan motiveras av syftet som poängteras.

När du behöver tillstånd för att spela upp filmer, program eller radio

Om verket du vill spela upp inte faller under någon av de situationer som ”inte” kräver en licens eller tillstånd så måste du be upphovspersonen eller distributören om tillstånd för att spela upp verket i klassrummet. I följande situationer måste du be om tillstånd:

Filmer som är inköpta eller hyrda för privat bruk. Om det är en fysisk DVD, en nedladdad film eller en streaming tjänst har ingen betydelse. Tillstånd måste inhämtas.
Lånade filmer från ett bibliotek
Inspelade eller kopierade filmer eller program från TV eller radio.

Källor för denna artikel

Källor för denna artikel har främst varit följande länkar:

Skolverket: Så funkar upphovsrätten för film, radio och tv-program

Sveriges Distributörer av Institutionell Film

Creative Commons

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *