De senaste turerna kring upphovsrättsdirektivet

De senaste turerna kring upphovsrättsdirektivet

Under förra året antog EU det kontroversiella upphovsrättdirektivet. Ett upphovsrättdirektiv som vi skrivit om tidigare. Det kontroversiella med direktivet är speciellt två artiklar; artikel 15 och artikel 17. Artikel 15 inför en så kallad länkskatt, som innebär att man länkar till mediehusens nyheter genom så kallade rika länkar så måste man också ersätta mediehusen för denna länkning. Turerna kring denna artikel har vi skrivit om tidigare då Google helt enkelt har valt att inte länka över huvud taget till nyhetssidor som kräver att Google ersätter dem för länkarna.

Vad gäller artikel 17 så innebär den att alla så kallade innehållsplattformar måste inför ett filter, som filtrerar ut upphovsrättskyddat material innan materialet ens kommit upp på plattformen. Innan upphovsrättsdirektivet antogs fanns en oro bland kritikerna att sådana filter även skulle komma att filtrera ut material som inte är upphovsrättsskyddat eller som är lagligt att sprida, såsom satir, kritik och memes.

Som en reaktion på kritiken la lagstiftarna som en kompromiss in krav på user rights safeguards, som kräver att memes, parodi och kritik laddas upp, utan att filtreras. När dock Frankrike och Holland nu har utarbetat nationella lagförslag baserat på direktivet i sina nationella lagstiftningar har de valt att ignorera detta krav då det inte finns någon garanti för att material som inte faller under upphovsrätten kan komma att filtreras bort.

Femte juli menar att Frankrike och Nederländernas tolkningar kan komma att dras inför EU-domstolen om de antas med nuvarande utformning. Samt att dessa länder även inte har inväntat de riktlinjer för implementeringen av direktivet som EU-kommissionen i dagsläget arbetar med.

EU-kommissionen jobbar med att ta fram dessa riktlinjer genom att bland annat hålla möten med olika parter med intresse i frågan. EDRI rapporterar att det sista mötet av fas två hölls den 16 december 2019, då bland annat Facebook medverkade. Under mötet var fokus på den tekniska aspekten av mjukvara som driver de filter som ska blockera upphovsrättsmaterial från att laddas upp.

Konsumentintressegrupper, Facebook och Google menar alla att dessa filter inte kan förstå kontexter. De kan endast matcha ett mönster mot en viss fil för att avgöra om materialet i filen går under upphovsrätten eller inte. De kan inte avgöra i vilket syfte filen laddas upp. Om det är för parodisyfte så ska det till exempel tillåtas, dock inte om meningen endast är att sprida ett verk utan några andra avsikter.

Facebook menade också att deras verktyg för att hantera borttagning av upphovsrättsmaterial redan idag missbrukas av vissa upphovsrättsinnehavare som använder verktyget för att ta bort verk de inte har rätten till, och att endast de mest betrodda som har full tillgång till dessa verktyg.

Nästa möte ska hållas idag, 16e januari, och är början på fas tre.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *