Browsed by
Kategori: Juridik

Maxstraffet för upphovsrättsbrott skärps till 6 år

Maxstraffet för upphovsrättsbrott skärps till 6 år

I ett pressmeddelande meddelar regeringen att straffet för grova fall av upphovsrättsbrott skärps. Straffskalan ska ligga mellan sex månader och sex års fängelse. Det tidigare maxstraffet låg på två års fängelse. Detta inför i samtliga immaterialrättsliga lagar. Utöver skärpningen av straffskalan säkerställs det även att åklagare kan väcka allmänt åtal för immaterialrättsintrång när det är motiverat ur allmän synvinkel. Regeringen menar att straffskalorna för immaterialrättsliga intrång inte har uppdaterats på över 30 år och att det sedan dess har växt…

Läs mer Läs mer

De senaste turerna kring upphovsrättsdirektivet

De senaste turerna kring upphovsrättsdirektivet

Under förra året antog EU det kontroversiella upphovsrättdirektivet. Ett upphovsrättdirektiv som vi skrivit om tidigare. Det kontroversiella med direktivet är speciellt två artiklar; artikel 15 och artikel 17. Artikel 15 inför en så kallad länkskatt, som innebär att man länkar till mediehusens nyheter genom så kallade rika länkar så måste man också ersätta mediehusen för denna länkning. Turerna kring denna artikel har vi skrivit om tidigare då Google helt enkelt har valt att inte länka över huvud taget till nyhetssidor…

Läs mer Läs mer

Google vägrar betala medier för länkar

Google vägrar betala medier för länkar

I våras röstade EU igenom det omdebatterade upphovsrättsdirektivet med knapp marginal. I det direktivet fanns det två artiklar som var speciellt kontroversiella. Dessa två artiklar kallades för artikel 11 (senare artikel 15) och artikel 13 (senare artikel 17). Frankrike kommer som första land i EU snart att anta artikel 11 i form av en nationell lag. Enligt artikel 11 införs en så kallad länkskatt. Detta direktiv antogs efter flera år av missnöje bland mediehusen för att främst Google och Facebook…

Läs mer Läs mer

Men streaming är väl lagligt?

Men streaming är väl lagligt?

Olagliga streamingtjänster Olagliga streamingtjänster är sådana tjänster som saknar tillstånd från rättighetsinnehavarna att distribuera verken (främst film och serier) genom att streama dem genom en webbsida. I grund och botten innebär detta att filerna som används för att streama till tittarna är från olagliga kopior (rättighetsinnehavarna har inte gett tillstånd för kopiorna), vilket gör streamingen i sig olaglig. Detta har det aldrig varit någon otvetydighet kring då det sedan EUs infosocdirektiv varit olagligt att sprida kopior som rättighetsinnehavaren inte gett…

Läs mer Läs mer

Vad är upphovsrätt?

Vad är upphovsrätt?

Enligt Patent- och registreringsverket innebär upphovsrätten ett tidsbegränsat skydd för litterära och konstnärliga verk. Upphovsrätten ger personen som skapat verket rätt att bestämma hur verket får användas. Endast verk som har skapats självständigt och kan anses vara originella kan skyddas av upphovsrätten. Exempel på verk är det som skapats av författare, konstnärer, fotografer och så vidare. Ideell upphovsrätt och ekonomisk upphovsrätt Upphovsrätten delas upp i två olika delar. Den ena kallas för den ideella upphovsrätten och den andra kallas för…

Läs mer Läs mer