Browsed by
Kategori: Fildelning

Maxstraffet för upphovsrättsbrott skärps till 6 år

Maxstraffet för upphovsrättsbrott skärps till 6 år

I ett pressmeddelande meddelar regeringen att straffet för grova fall av upphovsrättsbrott skärps. Straffskalan ska ligga mellan sex månader och sex års fängelse. Det tidigare maxstraffet låg på två års fängelse. Detta inför i samtliga immaterialrättsliga lagar. Utöver skärpningen av straffskalan säkerställs det även att åklagare kan väcka allmänt åtal för immaterialrättsintrång när det är motiverat ur allmän synvinkel. Regeringen menar att straffskalorna för immaterialrättsliga intrång inte har uppdaterats på över 30 år och att det sedan dess har växt…

Läs mer Läs mer

Åklagare lägger ned utredning mot The Pirate Bay

Åklagare lägger ned utredning mot The Pirate Bay

Torrentfreak rapporterade för några veckor sedan att utredningen mot The Pirate Bay läggs efter nästa fem år. Det var i december 2014 som svenska polisen gjorde en razzia mot en serverhall i Nacka och konfiskerade ett dussintal servrar, vilket ledde till att flera torrentsidor gick offline. Senare framkom det att The Piratebay var huvudanledningen till razzian. I samband med razzian öppnade även åklagaren en utredning mot The Piratebay och mot Fredrik Neij, som huvudmisstänkt i fallet. I mitten av oktober…

Läs mer Läs mer