Browsed by
Månad: mars 2020

Maxstraffet för upphovsrättsbrott skärps till 6 år

Maxstraffet för upphovsrättsbrott skärps till 6 år

I ett pressmeddelande meddelar regeringen att straffet för grova fall av upphovsrättsbrott skärps. Straffskalan ska ligga mellan sex månader och sex års fängelse. Det tidigare maxstraffet låg på två års fängelse. Detta inför i samtliga immaterialrättsliga lagar. Utöver skärpningen av straffskalan säkerställs det även att åklagare kan väcka allmänt åtal för immaterialrättsintrång när det är motiverat ur allmän synvinkel. Regeringen menar att straffskalorna för immaterialrättsliga intrång inte har uppdaterats på över 30 år och att det sedan dess har växt…

Läs mer Läs mer