Filmens väg till dig

icon_PDF_1Ladda ner Filmens väg till dig som PDF

Vi svenskar tittar mycket på film. Idag ser den genomsnittlige svensken ca 90 filmer om året. Det kan jämföras med hur det såg ut på 50-talet då det var 11 filmer per år. En stor anledning till att det är sådan skillnad är såklart att det idag är mycket lättare att se på film än tidigare. Idag kan vi se film hemma, på bio eller när vi t.ex. åker buss.

20 procent av den film vi ser är svenskproducerad och varje år får ungefär 40 svenska filmer biopremiär. Men hur går det egentligen till att ta fram en långfilm? Och hur ser färden ut från idé till färdig film?

Idéstadiet

Allting börjar med en idé. Det gäller även för film. En filmidé kan skapas från något helt nytt eller inspireras av något som redan finns, t.ex.
en bok, en spännande person eller en händelse.

En producent förädlar och utvecklar sedan idén. Till sin hjälp har producenten ett produktionsbolag som ser till att skapa ett färdigt filmprojekt.

Produktionsstadiet

För att filmprojektet ska kunna genomföras krävs pengar. Dessa kommer ofta från flera olika håll. Produktionsbolaget ser till att hitta finansiärer som tror på filmen och är villiga att investera i den. De flesta filmer får även någon form av tatligt stöd från Svenska Filminstitutet (SFI). Slutligen tar producenten ofta själv en ekonomisk risk. Det kan t.ex. röra sig om att belåna en bostad för att betala insatsen till en ny filmproduktion.

Investeringar krävs för att kunna sysselsätta alla de personer som arbetar med filmprojektet. Det krävs allt från regissörer och skådespelare till elektriker och snickare för att en film ska bli till. Har du någon gång tittat på eftertexterna till en film vet du att det oftast är en väldig massa människor som är inblandade i en films produktion. Enbart produktionsledet syselsätter över 3 000 heltidsanställda i Sverige och ett stort antal frilansare och deltidsanställda.

Distributionsstadiet

När själva filmen sedan är klar återstår faktiskt en hel del arbete innan du kan se den. Rättig-heterna att sprida filmen vidare till biografer, tv-kanaler och streamingtjänster säljs i detta läge till en distributör som i sin tur sätter upp en plan för hur filmen ska visas. Distribution är en viktig del av en films liv och i Sverige arbetar ungefär 750 personer heltid med just detta.

För att väcka intresse för en film krävs oftast också att den marknadsförs. Det handlar om att ta fram affischer och annonser samt köpa reklamplats på internet, tv och tidningar.

Visningsstadiet

Slutligen når filmen dina ögon! Alla filmer når inte biografen men generellt pratar man oftast om fyra olika steg i en films visningsliv. Först går den på bio, därefter blir den köp- och hyr-film sedan kommer betal-tv och streaming och allra sist visas den i vanlig tv.

fönstermodell_ny

Ofta är resan från idé till färdig film lång, mödosam och dyr. Den kan faktiskt ta flera år innan du sitter där i biografen eller soffan med popcorn i hand och njuter av resultatet. Känns det inte då mer än rätt att de som arbetat med filmen ska få lön för mödan?

Diskussionsfrågor

  • Varför ser vi mer film idag än förr i tiden?
  • Hur tror du att nya distributionskanaler som streaming kommer att påverka sättet vi gör film?