Film i klassrummet – Så gör du

Digitaliseringen av skolan medför många nya spännande undervisningsmöjligheter, men även vissa risker. Enligt en undersökning från Film- och Tv-branschens Samarbetskommitté (publicerad våren 2016) använder sig nio av tio lärarna på svenska högstadie-och gymnasieskolor av rörlig bild från internet i undervisningen (sex av tio gör det minst en gång i veckan). Möjligheten att på ett enkelt sätt addera rörlig bild till en lektion är en spännande utveckling som öppnar för många nya möjligheter till lärande. Men ju mer material från internet som visas i skolan desto viktigare blir också frågan om upphovsrätten och att alla som visar rörlig bild vet vad som gäller och kan agera korrekt. Som lärare är det också extra viktigt att man föregår med gott exempel för sina elever.

Har man inte en licens eller specifikt tillstånd får man inte:

  • Låna eller köpa en film i butik och visa i skolan.
  • Spela in TV-program och visa i skolan.
  • Ladda ned en film från nätet och visa i skolan.
  • Visa filmer via streamingtjänster som t.ex. Netflix, Viaplay m.m. i skolan.

Man får aldrig visa filmer från illegala streamingsidor, detta kan i värsta fall leda till rättsliga åtgärder. Får du ett tips om sida där du kan hitta nya biofilmer helt gratis kan du vara säker på att de inte hamnat där på laglig väg.

Man får däremot:

  • Visa filmer som man själv gjort och som bara innehåller era egna bilder, texter och musik.
  • Visa filmer som är uppmärkta med Creative Commons (CC).
  • Visa filmer från AV/mediecentral, slieducation.se, filmoteket.se, filmochskola.se m fl. Hör efter hos sli.se eller din lokala AV-/mediecentral om vad som gäller i just er kommun.
  • Titta på SVT Play förutsatt att det är fråga om en helt sluten grupp elever.
  • Visa en kort bit av en film för att illustrera något i undervisningen. Enligt upphovsrättslagen har du rätt att citera utan att skaffa tillstånd först, men det ska göras ”i enlighet med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet”.

Om du vill visa en upphovsrättsskyddad film i klassrummet behöver du som sagt ha tillstånd från den som innehar upphovsrätten till filmen. Det vanligaste är att upphovsrätten hanteras av ett filmbolag eller en distributör. På skolfilm.com kan du läsa mer om vilka bolag som hanterar rättigheterna och vilka du ska kontakta för att få rätt att visa en film.

Vill du visa spelfilmer i skolan kan det vara bra att skaffa en heltäckande licens som ger dig rätt att visa filmer från ett stort antal distributörer via både streaming och DVD. På Swedishfilm.com kan du läsa mer om hur du skaffar en sådan licens.

Här kan du läsa Skolverkets upphovsrättsguide för lärare:
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/upphovsratt/lararguider/filmer-1.155088

YouTube

YouTube är den i särklass populäraste tjänsten för att visa rörlig bild i klassrummet. Och det kanske inte är så konstigt med tanke på hur mycket material som finns där. Det knepiga med YouTube är dock att det är användarna som lägger upp materialet vilket gör att det ibland kan förekomma upphovsrättsskyddat material där som man faktiskt inte får visa. En tumregel kan vara att titta på användaren som lagt upp filmen, ser det ut som en privatperson eller ett filmbolag? Har en privatperson lagt upp en spelfilm eller en dokumentär är chansen stor att hen inte äger rättigheterna till den.

En annan sak som kan vara bra att tänka på är att YouTube är en reklamfinansierad tjänst vilket gör att att de flesta filmer inleds och ibland också avbryts av reklaminslag.

Mer att läsa om filmvisning i skolan och upphovsrätten:

Skolfilms guide till film & videorättigheter. (PDF)
http://skolfilm.com/wp-content/uploads/2013/07/26/visningsrattigheter.pdf

Skolverkets alla guider kring upphovsrätt (bild, text och film).
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/upphovsratt/lararguider

Många lokala AV-centraler etc. har tips och instruktioner om vad man får och inte får göra, som denna från MediaCenter – Region Västerbotten.
http://mittmediacenter.se/2015/08/film-musik-bild-och-text-i-skolan/

Om inspelning i undervisningssyfte.
http://www.copyswede.se/tv-radioaktorer/inspelning-i-undervisningssyfte/

Teaterförbundet om upphovsrätt.
http://www.teaterforbundet.se/web/Varfor_upphovsratt.aspx#.VyNgFfmLSUk