Gratis film, finns det?

Internet och de senaste årens tekniska utveckling har på många sätt förändrat vårt samhälle i grunden och ibland kan man undra om det är en positiv eller negativ utveckling. På senare tid har konsekvenserna av laglösheten på nätet blivit tydliga inom många områden: manipulerade val, trollfabriker och övervakning av privat kommunikation har diskuterats flitigt i tv och tidningar. Lyssnar man på diskussionen om film och tv på internet så kan man dock få känslan av att det där inte finns några problem alls och att alla är vinnare i den nya digitala ekonomin. Det verkar nästan som att allt på nätet är gratis och bara ett klick bort. Och visst vore det härligt om det faktiskt kunde vara så. Men de flesta av oss har ju samtidigt en känsla av att det inte riktigt kan vara sant. Stora delar av det som kanske verkar vara “gratis” är i själva verket illegalt kopierat material som sprids av kriminella nätverk med kopplingar till den organiserade brottsligheten.

Men går det då att vara positiv till ny teknik samtidigt som man vill att upphovsmakare ska ha rätt att ta betalt för sina verk? Visst går det! Tekniken i sig är ju neutral – det är vi som samhälle som tillsammans bestämmer hur den används. Det gäller både vilka lagar, regler och begränsningar som ska gälla men också hur vi själva agerar.

Detta och mycket annat kommer vi att ta upp i det här undervisningsmaterialet. Vi hoppas att det ska väcka tankar och skapa en intressant debatt både i och utanför klassrummet.